Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση - Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΑΟ

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΕΑΟ. Μοναδικό θέμα της Γ.Σ. θα είναι η ενημέρωση του καταστατικού για την αλλαγή της έδρας μας από το Ηράκλειο Κρήτης στην Κηφισιά Αττικής, ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της διαδικασίας. Υπενθυμίζουμε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στην Γ.Σ. είναι να έχετε τακτοποιήσει τις ταμειακές σας υποχρεώσεις προς την ΕΑΟ.